Latvija pateicoties savam ģeogrāfiskam stāvoklim – 498 km piekrastes zona un senām zvejniecības tradīcijām, izsenis pazīstama kā zivju produktu ražotājvalsts.
A/S “Ventspils zivju konservu kombināts” atrodas Latvijas ZR daļā pie Baltijas jūras, neaizsalstošā Ventspils ostā, kur ir izdevīga vieta zivju apstrādes rūpniecībai.
Uzņēmums ir viens no lielākajiem Ventspils pilsētas un Kurzemes reģiona uzņēmumiem, kurā nodarbināts ievērojams skaits darbinieku (uz 31.12.2013. – 450), viens no lielākajiem sociālā nodokļa maksātājiem Latvijā.

ship
Atļaujas saņemšana B kategorijas piesārņojošai darbībai

Iesnieguma atļaujas saņemšanai B kategorijas piesārņojošai darbībai

Kopsavilkums

vairāk
Izstāde “WorldFood Moscow-2014″ photo 1 (1)

Šogad no 15-18.septembrim norisinājās starptautiskā pārtikas un dzērienu izstāde “WorldFood Moscow”, kur ar savu produkciju kopumā pārstāvēja 17 Latvijas uzņēmumi.

vairāk
Zivrūpnieku savienības dalībnieku sporta spēlēs Spartakiāde Žocenē 28.06.2014 025

Š.g. 28.jūnijā notika kārtējās Zivrūpnieku ģimeņu sporta spēlēs.

vairāk